Category: Blog


Jak połączyć dwa akumulatory?

Większość dostępnych w handlu akumulatorów AGM ma napięcie znamionowe 12V. Niskonapięciowe urządzenia elektryczne, zasilacze UPS, centrale telefoniczne pracują częściej na wyższych napięciach: 24V, 36V lub 48V.

Łączenie akumulatorów 2V, 6V

W dokładnie taki sam sposób łączyć mamy możność i akumulatory o odmiennych napięciach. W modułach bateryjnych, w większości spotyka się powiązanie kilku akumulatorów 6V.

Dwa akumulatory 6V 7Ah związane szeregowo formują moduł bateryjny 12V 7Ah. Elektrycznie jest to szczegółowy odpowiednik akumulatora 12V 7A, natomiast zastosowanie akumulatorów 6V pozwala na lepsze dopasowanie do wielkości obudowy.

Dzięki łączeniu akumulatorów w najróżniejszych obudowach zasilacz UPS być może dostosowany do dostępnej przestrzeni. Na przykład zmieścić się w wielkości 1U szafy RACK a jednocześnie zmagazynować wymaganą ilość energii.

Łączenie akumulatorów na 36V

Dla otrzymania akumulatora 36V wystarczy podłączyć w wyżej opisany sposób trzy akumulatory 12V.

biegun dodatni pierwszego akumulatora podłączamy do zasilanego układu

biegun ujemny akumulatora pierwszego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora drugiego

biegun ujemny akumulatora drugiego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora trzeciego

biegun ujemny akumulatora trzeciego podłączamy do zasilanego układu

W taki sposób uzyskujemy akumulator 36V o pojemności jak istotnie każdy spośród łączonych akumulatorów.

Przypuszczalnie, po zetknięciu w ten sposób dwóch akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 7A uzyskamy pakiet akumulatorów o napięciu 36V (suma napięć powiązanych baterii) i pojemności VII Ah (pojemność taka jak każdej z łączonych baterii).

Łączenie akumulatorów 48V i wyższe napięcia

Analogicznie realizuje się złączenie większej ilości akumulatorów, podając przykład dla uzyskania akumulatora 48V należy połączyć szeregowo 4 akumulatory 12V.

Łączenie akumulatorów na 24V

W celu otrzymania akumulatora 24V wystarczy podłączyć dwa akumulatory 12V. W tym przypadku akumulatory łączymy szeregowo. W celu wykonania takiego połączenia:

biegun dodatni pierwszego akumulatora podłączamy do zasilanego układu

biegun ujemny akumulatora pierwszego łączymy z biegunem dodatnim akumulatora drugiego

biegun ujemny akumulatora drugiego podłączamy do zasilanego układu

To wystarczy by zdobyć akumulator 24V o tego rodzaju samiusieńkiej pojemności jak niemalże każdy z łączonych akumulatorów. Napięcie powstałego stosując taką metodę zestawu równe jest sumie napięć łączonych akumulatorów.

Next page →